Kunnskapspodden

En podcast med Odd Magne Doseth

Kunnskapspodden er under oppstart og ideen er å lage en ukentlig podcast der det vil være gjester i studio som deltar i enten en allmennquiz eller utvalgte fagquiz. Det satses på å premiere både ukesvinner, månedsvinner og kvartalsvinner.

Jeg er nå i en fase der jeg kjører testepisoder og ønsker deltagere som vil være med. Innspilling skjer via Skype eller Messenger. Er du interessert i å være deltager, send en email til omdoseth@gmail.com